Značky Plzeň s.r.o.
specialista na značky, svodidla, zábradlí a dopravní opatření
mapa stránek napište nám facebook
Drobečková navigace

Úvodní stránka > O nás

O nás

Společnost Značky Plzeň s.r.o. Vám přináší vysokou kvalitu dopravního značení (dopravní značky vodorovné i svislé), zábradelních a svodidlových zádržných systémů (zábradlí, svodidla...), a realizace dopravně inženýrských opatření (včetně vypracování příslušné projektové dokumentace, veškerých nutných vyjádření a povolení). 
 
Firma Značky Plzeň s.r.o. je držitelem certifikátů ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 A ČSN OHSAS 18001.

Zaměřením společnosti je poskytování služeb v dopravním značení (dopravní značky vodorovné i svislé, zábradlí, svodidla...), projektech a pasportech pro dopravní stavby, návrzích a realizacích DIO, stavbě a údržbě bariérových svodidlových a zábradelních systémů. Do portfolia společnosti dále patří provádění drobných stavebních prací (základové patky pro portály a poloportály, drobné zemní práce, terénní úpravy, opěrné zídky apod.). V neposlední řadě provádíme bezpečnostní značení v průmyslových podnicích a halách – vodorovné i svislé včetně doplňkových bezpečnostních bariér a zábran.

Politika ISM

4-22.png

Hlavní zaměření

  • Dopravní značky, svodidla, zábradlí
  • Svislé dopravní značky a značení
  • Vodorovné dopravní značky a značení
  • Projekty / pasporty
  • Dopravní značení
  • Svodidla a zábradlí
  • Půjčovna dopravního značení
  • Technické služby

Dopravní značky obecně

Dopravní značky nás provází každý den. Mají různý tvar, barvu, formu a každá značka má svůj vlastní význam. Jaké mají dopravní značky obrázky? Jaké existují dopravní značky? Historie dopravních značek a dopravního značení sahá až do antiky, kde tuto funkci plnily patníky a milníky. Ty byly v novověku nahrazeny jinými dopravními značkami – verstníky, křížovými značkami (označovaly křižovatky) a hodinovými kameny (popisovaly vzdálenost v hodinách). Dopravní značky obsahující obrázky (piktogramy) ovšem přineslo až dvacáté století. Během první poloviny minulého století se konalo v evropských metropolích několik kongresů, jejichž výsledkem měla být jednotná forma dopravních značek v Evropě. Až s příchodem EU se forma i význam dopravních značek sjednotily, proto se i v rámci EU člověk může poměrně snadno pohybovat po tamních komunikacích. Za hranicemi EU je ovšem už situace odlišná, dopravní značky a jejich význam i obrázky se mohou velice různit.

V Československu se začalo s dopravním značením v roce 1935, reformy dopravního značení se konají v průměru každých 3-5 let a vývoj značek pokračuje doposud. Od té doby se jich zákonně ustálilo velké množství, a proto jsou zde a popsány všechny dopravní značky, aby začátečníci i dlouholetí řidiči měli přehled o veškerých jejich významech.

Dopravní značky jsou zde rozděleny podle typu, podle jejich funkce a podle nutnosti dodržování. Všechny zde uvedené dopravní značky jsou uzákoněny ve Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a řízení provozu na pozemních komunikacích (č. 30). Jen malé množství dopravních značek pochází z pozdějších novelizací.

Svodidla a zábradlí

V oboru - svodidla a zábradlí - provádíme montáže veškerých ocelových svodidlových systémů (svodidla NH4, NH3 a další), betonových svodidel, typových zábradelních systémů dle platných TP nebo atypických zábradelních systémů dle projektové dokumentace. Máme za sebou řadu realizací zaměřených na svodidla a zábradlí.